Τι ακριβώς είναι το bulling;


Η θυματοποίηση ή ο εκφοβισμός δεν είναι ένα νέο φαινόμενο στη σχολική πραγματικότητα, είναι, ωστόσο, ένα φαινόμενο στο οποίο έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση τόσο από τους «ειδικούς», όσο και από τα ΜΜΕ τα τελευταία χρόνια.


Μορφές Bulling στο σχολείο ανάλογα με την ηλικία

Η έκφραση της βίας μέσα από τον εκφοβισμό μπορεί να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η βία εκφράζεται συνήθως λεκτικά ή σωματικά. Η λεκτική βία πλήττει συνήθως το συναισθηματικό κόσμο του παιδιού, ενώ η σωματική, αρχικά πληγώνει το σώμα και συνεπακόλουθα το συναισθηματικό του κόσμο. Τα μικρότερα παιδιά συνήθως εκδηλώνουν σωματική βία, ενώ τα μεγαλύτερα, σωματική και λεκτική. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ενώ μέχρι πρότινος η σωματική έκφραση βίας χαρακτήριζε περισσότερο τα αγόρια και η λεκτική τα κορίτσια, η διαφορά αυτή τείνει να εκλείψει, καθώς τα κορίτσια εμπλέκονται όλο και περισσότερο στη σωματική βία και τα αγόρια στη λεκτική. Η λεκτική ή συναισθηματική έκφραση βίας δεν περιλαμβάνει μόνο άσχημες λέξεις και εκφράσεις, αλλά και τρομοκράτηση και απειλές, υποτίμηση, απαξίωση, χλευασμό και ειρωνεία που μπορεί να μην είναι τόσο έκδηλη, ή εύκολα αναγνωρίσιμη και γίνεται με συστηματικό και μαζικό τρόπο. Ο εκφοβισμός, εξάλλου, αναφέρεται σε συστηματική και επαναλαμβανόμενη έκθεση του παιδιού, τόσο στη λεκτική βία των συμμαθητών του, όσο και στη σωματική άσκηση βίας, όπως χτυπήματα, εξαναγκασμό για συμμετοχή σε «παραβατική» ή ανάρμοστη συμπεριφορά κ.α.


Τι μπορεί να κάνει ο εκπαιδευτικός αν το bulling γίνεται μέσα στην τάξη

Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να ενημερωθεί, ώστε να μπορεί να αναγνωρίζει τον εκφοβισμό και να παρεμβαίνει έγκαιρα και αποτελεσματικά μη επιτρέποντάς το. Η σαφήνεια με την οποία θα εκπονήσει την οριοθέτηση σε τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι καθοριστική. Τα παιδιά που θυματοποιούνται, αλλά και τα παιδιά που εκφοβίζουν χρειάζονται συμβουλευτική και υποστήριξη. Τα παιδιά που παραμένουν παθητικοί θεατές χωρίς να αντιδρούν χρειάζονται κι αυτά ενδυνάμωση. Τέλος, χρειάζεται ενημέρωση και συμβουλευτική στους γονείς, ώστε να ενδιαφερθούν ουσιαστικά, συνδράμοντας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου.


Συνεργασία με τους γονείς

Οι γονείς χρειάζεται να ενημερώνονται συχνά από το δάσκαλο/ τη δασκάλα του παιδιού τους και να ενδιαφέρονται για τα σχολικά δρώμενα. Πριν ενημερωθούν από το δάσκαλο, φυσικά, χρειάζεται να έχουν καλή εικόνα της σχολικής πραγματικότητας από το ίδιο τους το παιδί στα πλαίσια μιας καλής και εποικοδομητικής επικοινωνίας. Τα παιδιά που συνήθως γίνονται αντικείμενο εκφοβισμού χρειάζεται να νιώθουν εμπιστοσύνη στους γονείς τους και να λαμβάνουν συναισθηματική στήριξη από αυτούς. Τα παιδιά που συνήθως εκφοβίζουν έχουν επίσης ανάγκη από προσοχή και φροντίδα, από γονείς που να νοιάζονται γι’ αυτά και τους αφιερώνουν χρόνο. Με δυο λόγια, οι γονείς πρέπει να αναζητήσουν τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών τους και να φροντίσουν για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών.