Εσείς τι ξέρετε για το χιόνι;


1. Πού μπορεί να φανεί το χιόνι χρήσιμο;

α. Στα ζώα.

β. Στο νερό των θαλασσών.

γ. Στα φυτά και στο έδαφος.


2. Τι προκαλεί το χιόνι στο έδαφος;

α. Προλαβαίνει τις διαβρώσεις και σταθεροποιεί τη θερμοκρασία του εδάφους.

β. Ζημιές σε δέντρα και φυτά.

γ. Τίποτα.


3. Τι είναι προτιμότερο: να χιονίσει και μετά να κάνει παγωνιά, ή το αντίστροφο;

α. Δεν έχει σημασία.

β. Να προηγηθεί η παγωνιά, για να παραμείνει το χιόνι στο έδαφος.

γ. Να προηγηθεί το χιόνι της παγωνιάς, γιατί τότε δημιουργεί προστασία για τις ευαίσθητες ρίζες των φυτών και για οργανισμούς του εδάφους.